Aktualności Szkółki

Ważne informacje dla rodziców oraz zawodników szkółki

Zarząd klubu intensywnie pracuje nad wznowieniem treningów w szkółce piłkarskiej. Prosimy wszystkich rodziców oraz młodych piłkarzy o zapoznanie się z regulaminem oraz przygotowanie zgód na uczestnictwo dzieci w zajęciach. Regulamin oraz zgody dostępne do pobrania znajdują się poniżej.

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie zawodnika

REGULAMIN

Pawłowice,  09.06.2020r.

Regulamin (na czas pandemii COVID-19) dla osób korzystających z boisk sportowych klubu sportowego  GKS „Pniówek-74” Pawłowice,
przy ul. Sportowej 7

 1. Na boisku może znajdować się maksymalnie 22 zawodników oraz 4 trenerów. W przypadku treningu dwóch drużyn istnieje możliwość podzielenia boiska na dwie części z zachowaniem 5-metrowej strefy buforowej. W tym przypadku na każdej połowie może przebywać 16 zawodników oraz 3 trenerów. W strefie buforowej mogą przebywać jedynie trenerzy.
 2. Osoby przychodzące na boisko zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.
 3. Zawodnicy przychodzący na trening zobowiązania są do przyjścia w stroju sportowym – nie będzie możliwości skorzystania z szatni.
 4. Dla zawodników dostępna będzie toaleta na zewnątrz budynku.
 5. Po zakończonym treningu należy niezwłocznie opuścić obiekt w celu umożliwienia wejścia na obiekt kolejnych grup treningowych.
 6. Wejście na boisko kolejnych grup będzie możliwe przy zachowaniu co najmniej 15-minutowej przerwy.
 7. Po zakończeniu każdego treningi będzie przeprowadzona dezynfekcja sprzętu sportowego oraz toalety.

Wytyczne dla rodziców / opiekunów prawnych

 

 1. W drodze na trening oraz podczas powrotu z niego należy zadbać o to, aby dziecko przemieszczało się z zasłoniętymi ustami i nosem.
 2. Zawodnik przychodzi na trening przebrany w obowiązujący strój sportowy oraz obuwie.
 3. Rodzic/opiekun prawny doprowadza dziecko przed bramę wejściową nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną godziną treningu.
 4. Rodzic/opiekun prawny nie może wchodzić na teren Klubu.
 5. Po zakończonych zajęciach trener przyprowadza dzieci do bramy wejściowej zachowując obowiązujące zasady dystansu społecznego.
 6. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest podpisanie Oświadczenia, które stanowi załącznik do ww. Regulaminu.

Wytyczne dla zawodników

 

 1. W drodze na trening oraz podczas powrotu z niego należy zasłaniać usta i nos.
 2. Przed wejściem na boisko należy zdezynfekować dłonie (w wyznaczonym miejscu).
 3. Odłożyć plecak/torbę na ławkę rezerwowych a następnie zdjąć maseczkę i schować ją do plecaka/torby.
 4. W geście powitania z trenerem oraz kolegami należy podnieść rękę, zachowując przepisowy odstęp.
 5. Ustawić się w wyznaczonej przez trenera strefie.
 6. Podczas przerw korzystam tylko i wyłącznie ze swojej butelki lub bidonu z piciem.
 7. Po skończonym treningu należy zabrać swoją butelkę/bidon, założyć maseczkę i udać się w asyście trenera do wejścia, po drodze ponownie dezynfekując dłonie.

PROSIMY WSZYSTKICH O ZROZUMIENIE I WYROZUMIAŁOŚĆ PONIEWAŻ DLA NAS WSZYSTKICH JEST TO NIETYPOWA SYTUACJA, ALE DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ POZWOLI NAM NA WZNOWIENIE TRENINGÓW PRZY ZACHOWANIU ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH ZAWODNIKÓW.