Archiwalne zdjęcia

ZDJĘCIA DRUŻYNOWE

Jesień 2022

Górny rząd: Przemysław Brychlik, Bartosz Szary, Szymon Ciuberek, Michał Płowucha, Dawid Hanzel, Kamil Glenc, Dawid Weis, Wiktor Bil, Kamil Spratek. Środkowy rząd: Mateusz Szatkowski, Yaroslav Baranskyi, Dawid Morcinek, Mateusz Pońc, Bartosz Gocyk, Paweł Wolny, Kamil Herman, Jakub Szczęch, Grzegorz Glapka. Dolny rząd: Piotr Groborz, Leon Fuliany, Sławomir Szary (II Trener), Jan Furlepa (Trener), Piotr Paś (Trener bramkarzy), Krzysztof Milanowski (Kierownik drużyny), Dawid Wiciński, Piotr Trąd. Na zdjęciu brakuje: Tomasz Musioł.

Wiosna 2022

Górny rząd: Jakub Kasperowicz, Tomasz Musioł, Dawid Hanzel, Kamil Glenc, Dawid Weis, Michał Płowucha, Piotr Pacholski, Środkowy rząd: Leon Fulianty, Kamil Spratek, Mateusz Szatkowski, Patryk Zapała, Bartosz Gocyk, Mateusz Pońc, Piotr Trąd, Dawid Morcinek, Dawid Wiciński, Dolny rząd: Bartosz Musiolik, Marcel Peda, Robert Zapała (trener bramkarzy), Grzegorz Łukasik (trener), Dawid Dylich (II trener), Krzysztof Milanowski (kierownik drużyny), Grzegorz Glapka, Kamil Herman, Na zdjęciu brakuje: Szymon Ciuberek

Jesień 2021

Górny rząd: Tomasz Musioł, Mateusz Szatkowski, Szymon Ciuberek, Michał Płowucha, Dawid Hanzel, Kamil Glenc, Piotr Pacholski, Szymon Kuś, Grzegorz Michalak (Fizjoterapeuta). Środkowy rząd: Dawid Migus (nie dostał się do drużyny), Kamil Spratek, Wojciech Łaski, Mateusz Pońc, Bartosz Gocyk, Patryk Zapała, Bartłomiej Siciński, Kamil Herman, Dawid Wiciński. Dolny rząd: Leon Fulianty, Dawid Morcinek, Piotr Trąd, Dawid Dylich (II trener), Grzegorz Łukasik (trener), Robert Zapała (trener bramkarzy), Krzysztof Milanowski (kierownik drużyny), Dawid Weis, Oskar Mazurkiewicz, Dominik Szczęch. Na zdjęciu brakuje: Wojciech Caniboł.

Wiosna 2021

Górny rząd: Mateusz Szatkowski, Tomasz Musioł, Szymon Ciuberek, Kamil Glenc, Dawid Hanzel, Mateusz Pańkowski, Michał Płowucha, Kamil Turoń. Środkowy rząd: Kamil Spratek, Przemysław Szkatuła, Wojciech Caniboł, Bartosz Gocyk, Patryk Zapała, Jakub Wróbel, Wojciech Łaski, Dawid Wiciński, Kamil Lewandowski. Dolny rząd: Bartłomiej Siciński, Dawid Weis, Dawid Morcinek, Krzysztof Milanowski (kierownik drużyny), Dariusz Kłus (II trenrer), Grzegorz Łukasik (trener), Robert Zapała (trener bramkarzy), Piotr Trąd, Bartosz Żyła, Oskar Mazurkiewicz. Na zdjęciu brakuje: Filip Łukasik.

Jesień 2020

Górny rząd: Mateusz Szatkowski, Tomasz Musioł, Szymon Ciuberek, Dawid Hanzel, Kalim Glenc, Mateusz Pańkowski, Michał Płowucha, Przemysław Pastuszak. Środkowy rząd:Krzysztof Bodziony, Wojciech Caniboł, Bartosz Semeniuk, Rafał Baron, Bartosz Gocyk, Patryk Zapała, Przemysław Szkatuła, Łukasz Dzida, Oskar Mazurkiewicz. Dolny rząd: Dawid Morcinek, Rafał Adamek, Dawid Weis, Dariusz Kłus (II Trener), Grzegorz Łukasik (Trener), Robert Zapała (Trener Bramkarzy), Krzysztof Milanowski (Kierownik), Piotr Trąd, Damian Zajączkowski, Kamil Lewandowski, Filip Łukasik

Wiosna 2020

Górny rząd: Tomasz Musioł, Kamil Glenc, Szymon Ciuberek, Rafał Adamek, Michał Płowucha, Mateusz Szatkowski, Przemysław Pastuszak. Środkowy rząd: Grzegorz Łukasik (Trener), Robert Zapała (Trener bramkarzy), Dawid Weis, Szymon Zalewski, Jakub Świerczek, Bartosz Gocyk, Rafał Baron, Karol Goik, Wojciech Caniboł, Ewa Michalak (Fizjoterapeutka), Dariusz Kłus (II trener), Krzysztof Milanowski (Kierownik). Dolny rząd: Oskar Mazurkiewicz, Bartosz Semeniuk, Damian Zajączkowski, Dawid Morcinek, Łukasz Dzida, Tomasz Dzida, Piotr Trąd, Kamil Lewandowski.

Jesień 2019

Górny rząd: Dawid Weis, Wojciech Caniboł, Dawid Hanzel, Tomasz Musioł, Szymon Ciuberek, Jakub Świerczek, Bartosz Gocyk, Rafał Baron, Karol Goik, Sebastian Siwek, Kamil Glenc, Michał Płowucha, Mateusz Szatkowski, Sławomir Szary, Zdzisław Goik (Prezes). Dolny rząd: Tomasz Dzida, Bartosz Waśkiewicz, Damian Zajączkowski, Dawid Morcinek, Piotr Trąd, Szymon Kaplyta (Masażysta), Robert Zapała (Trener bramkarzy), Grzegorz Łukasik (Trener), Dariusz Kłus (II trener), Oskar Paleczny, Szymon Zalewski, Wojciech Łaski, Sebastian Obara, Łukasz Dzida, Jakub Kasperowicz.

Wiosna 2019

Górny rząd: Dariusz Kłus (II trener), Grzegorz Łukasik (Trener), Robert Zapała (Trener bramkarzy), Michał Pieczka, Kamil Glenc, Sławomir Szary, Szymon Ciuberek, Karol Goik, Bartosz Gocyk, Jakub Świerczek, Tomasz Musioł, Damian Zajączkowski, Mateusz Wrana, Dawid Weis, Mieczysław Ginowicz (Kierownik), Dolny rząd: Jacek Wuwer, Mateusz Szatkowski, Konrad Hasior, Piotr Trąd, Michał Prusek, Dawid Morcinek, Oskar Paleczny, Tomasz Dzida, Krzysztof Bodziony, Bartosz Włodarczyk.

Jesień 2018

Górny rząd: Zdzisław Goik (Prezes), Marcin Sobczak, Szymon Kaplyta, Mateusz Nowara, Michał Pieczka, Karol Goik, Kamil Glenc, Rafał Baron, Bartosz Gocyk, Patryk Królczyk, Mateusz Wrana, Marcin Franc, Wojciech Caniboł, Tomasz Musioł, Jacek Wuwer, Mieczysław Ginowicz (Kierownik), Rafał Wadas (Dyrektor sportowy). Dolny rząd: Mateusz Szatkowski, Mateusz Wójcik, Dawid Morcinek, Rafał Adamek, Dariusz Kłus (II trener), Grzegorz Łukasik (Trener), Robert Zapała (Trener bramkarzy), Oskar Paleczny, Adrian Kopacz, Michał Prusek, Konrad Hasior, Krzysztof Bodziony.

Wiosna 2018

Górny rząd: Mieczysław Ginowicz (Kierownik), Grzegorz Kleemann, Mateusz Nowara, Arkadij Herasimow, Adam Krakowski, Bartosz Gocyk, Szymon Ciuberek, Karol Goik, Arkadiusz Przybyła, Arkadiusz Styczeń, Paweł Kapusta, Michał Szczyrba, Jan Woś (Trener). Dolny rząd: Dariusz Kłoda (Trener bramkarzy), Matteusz Szatkowski, Michał Pieczka, Mateusz Habor, Rafał Adamek, Sławomir Szary, Jacek Wuwer, Patryk Antończak, Kamil Witkowski.

Jesień 2017

Górny rząd: Zdzisław Goik (Prezes), Jakub Świerczek, Patryk Antończak, Kamil Glenc, Arkadiusz Lalko, Karol Goik, Rafał Adamek, Kamil Kostecki, Patryk Lach, Michał Szczyrba, Arkadij Herasimow, Szymon Gałecki, Dariusz Kłoda (Trener Bramkarzy). Dolny rząd: Kamil Witkowski, Mateusz Kiljan, Dawid Morcinek, Sławomir Szary, Przemysław Kiełkowski, Przemysław Wadas, Mateusz Szatkowski, Jan Woś (trener), Tomasz Michalik.

Jesień 2016

Górny rząd: Marcin Sobczak, Sławomir Szary, Rafał Adamek, Tomasz Kukla, Karol Goik, Arkadiusz Lalko, Szymon Ciuberek, Arkadiusz Przybyła. Środkowy rząd: Sebastian Szymura, Michał Gawlas (Kierownik), Jakub Benek, Kamil Popowicz, Paweł Nowak, Bartosz Szelong, Bartosz Lorenc, Michał Szczyrba, Kamil Glenc. Dolny rząd: Honorata Nowak (Masażystka), Dariusz Kłoda (Trener bramkarzy) Adam Krakowski, Bartosz Semeniuk, Piotr Chmiel, Radosław Babisz, Jan Woś (Trener) Krzysztof Milanowski (Zastępca kierownika)

Jesień 2015

Górny rząd: Marcin Sobcza, Rafał Adamek, Arkadiusz Lalko, Michał Podolak, Bartosz Szelong, Szymon Ciuberek, Arkadiusz Przybyła, Kamil Kostecki, Sławomir Szary. Środkowy rząd: Honorata Nowak (Masażystka), Roman Skorupa, Dawid Oszek, Kamil Glenc, Kamil Kucharski, Tomasz Kukla, Dariusz Kłoda (Trener bramkarzy). Dolny rząd: Jan Woś (Trener), Kamil Benauer, Łukasz Polak, Przemysław Węgrzyn, Michał Szczyrba, Mieczysław Ginowicz (Kierownik).

Jesień 2015

I rząd od góry: Honorata Nowak (masażystka), Błażej Bawoł, Kamil Glenc, Bartosz Szelong, Michał Podolak, Arkadiusz Przybyła. II rząd od góry: Dariusz Kłoda (II trener), Marcin Sobczak, Przemysław Węgrzyn, Tomasz Kukla, Sławomir Szary, Kamil Kostecki, Szymon Ciuberek. III rząd od góry: Jan Woś (I trener), Mieczysław Ginowicz (kierownik drużyny), Roman Skorupa, Dawid Oszek, Tomasz Zyzak, Kamil Kucharski, Michał Szczyrba. IV rząd od góry: Kamil Benauer, Dawid Stramski, Łukasz Polak, Radosław Babisz, Mikołaj Pietrzyk.

Jesień 2014

Górny rząd: Rafał Adamek, Arkadiusz Przybyła, Karol Goik, Michał Szczyrba, Aleksander Pluta, Artur Dyba, Michał Podolak, Szymon Ciuberek, Tomasz Kukla, Arkadiusz Lalko, Kamil Kostecki, Marcin Sobczak. Dolny rząd: Marcin Mazurek, Dawid Oszek, Łukasz Mozler, Łukasz Halama, Tomasz Zyzak, Dariusz Kłoda (Trener bramkarzy), Jarosław Skrobacz (Trener), Mieczysław Ginowicz (Kierownik), Dawid Stramski, Kamil Benauer, Artur Gać, Jakub Słaby, Kamil Kucharski.

Wiosna 2014

Jesień 2013

Górny rząd: Michał Szczyrba, Łukasz Halama, Patryk Mgłosiek, Mateusz Sitnik, Mateusz Bawoł, Michał Podolak, Karol Goik, Zbigniew Huczała, Paweł Woniakowski, Arkaduisz Przybyła, Dariusz Wilk, Marcin Sobczak, Tomasz Zyzak. Dolny rząd: Dawid Oszek, Bartosz Wojtków, Marcin Mazurek, Kamil Bezak, Mirosław Szwarga (Trener), Dariusz Kłoda (Trener bramkarzy), Damian Getler, Dawid Stramski, Aron Gruszczyński, Jakub Słaby.

Jesień 2002

1997/1998