Informacje klubowe

Komunikat klubu – walne zebranie

Dziś w siedzibie klubu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Górniczego Klubu Sportowego „Pniówek 74”.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 22.06.2021 przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów GKS „Pniówek 74”, wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ustalono następujący skład Zarządu Klubu:

   • Prezes Zarządu: Zdzisław Goik
   • Wiceprezes ds. sportowych: Rafał Wadas
   • Wiceprezes ds. ekonomicznych: Piotr Cimała
   • Wiceprezes ds. szkolenia młodzieży: Jakub Białas

oraz skład Komisji Rewizyjnej:

   • Przewodniczący: Arkadiusz Frymarkiewicz
   • Członek: Włodzimierz Góra
   • Członek: Bolesław Oracz