TRANSFERY

PRZYCHODZĄ

ODCHODZĄ

Oskar Paleczny
Bartosz Włoadrczyk
Konrad Hasior